نام شرکت: پژوهشگاه نیرو

آدرس وب سایت: http://www.nri.ac.ir/
پژوهشگاه نیرو در سال 1404 هجری شمسی، پژوهشگاه نیرو موسسه‌ای دانش بنیان، با اعتبار جهانی و پیشرو در نوآوری‌های صنعت برق و انرژی است و با استراتژیهای زیر اقدام به فعالیت نموده است.

 انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های آینده‌نگاری و سیاست پژوهی صنعت برق و ا نرژی در سبد پروژه‌های پژوهشگاه نیرو
  •     تعیین حوزه های تحقیقات راهبردی و پیدایش فناوری‌های نوظهور در صنعت برق و انرژی
  •     جهت گیری تببیین پژوهش با رویکرد انجام پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت
  •     نظام مند نمودن فرآیند آینده‌نگاری و سیاست پژوهی
  •     ارتقاء نقش پژوهشگاه نیرو در سیاست پژوهی و آینده نگاری صنعت برق و انرژی

ظرفیت سازی و حمایت از فن‌آوری های صنعت برق و انرژی

    افزایش سهم پژوهشگاه نیرو در تامین فناوری های نوین صنعت برق و انرژی در سطح ملی
    ایجاد نظام پایش تحولات فناوری در سطح بین الملل
    تثبیت جایگاه پژوهشگاه نیرو در مدیریت فناوری

فراهم سازی زیر ساخت های توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (شامل : مرکز رشد شرکت های نوآور، پارک های فناوری و صندوق پژوهش و . . .)

    افزایش نقش تسهیل گری علمی و فناوری شرکت های دانش بنیان و نوآور برق و انرژی کشور
    ایجاد شبکه مراکز رشد و پارک های فناوری در صنعت برق
    توسعه صندوق و حمایت از تجاری سازی نتایج پژوهش و حقوق مالکیت فکری

پژوهش با تمرکز بر پروژه های راهبردی و کلان ریسک بالا و حاکمیتی

    افزایش سهم پژوهشگاه از تحقیقات راهبردی صنعت برق و انرژی کشور
    اجرای پروژه هایی که بخش خصوصی تمایل و یا امکانات انجام کار آنها را ندارد

ظرفیت سازی برای به عهده گیری مرجعیت در پژوهش های صنعت برق و انرژی

    ایجاد نظام مدیریت دانش بنیان و نشر دستاوردهای پژوهشی
    ایجاد شهرت و برند برتر
    ایجاد شبکه متخصصین در صنعت برق
    افزایش نقش پژوهشگاه در تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

توانمند سازی پژوهشگران در صنعت برق و انرژی

    استقرار نظام صلاحیت حرفه ای
    حمایت از پژوهشگران برای توسعه فردی
    توسعه و ارتقا منابع انسانی پژوهشگاه
    روزآمد کردن و ارتقای نظام توانمند سازی کارشناسان و مدیران پروژه در انطباق با مدل شایستگی