نام شرکت: دانشگاه شهید باهنر کرمان

آدرس وب سایت:
در تاریخ هیجدهم مردادماه 1351 شورای گسترش آموزش عالی اجازه تاسیس دانشکده علوم و دانشکده فنی را برای موسس دانشگاه کرمان - مرحوم علیرضا افضلی پور- صادر کرد تا مقدمات تهیه طرح های ساختمانی انجام شود. پس از انجام پاره ای مذاکرات بین مهندسان مشاور پیرراز و موسس دانشگاه درمورد نحوه انجام طرح، قراردادی در تاریخ 17 دیماه سال 51 جهت تهیه طرح های ساختمانی دانشگاه منعقد شد.  اين دانشگاه در جنوب شرقی شهر کرمان و در زمينی به مساحت 5000000 مترمربع بنا گرديده و فعاليت آموزشی خود را باپذيرش 90 دانشجو در سال 1354 آغاز نمود.  دانشگاه کرمان پس از پيروزی انقلاب اسلامی به نام يکی از فرزندان انقلاب، شهيد محمدجواد باهنر، دانشگاه شهيدباهنر ناميده شد.  براساس فعاليت های آموزشی و پژوهشی چشمگير دانشگاه در طول 40سال گذشته،  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، دانشگاه شهيدباهنر کرمان را در زمره دانشگاه­های برتر ايران می شناسد.  فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه در ابتدای تأسيس 25000 مترمربع برای تعداد 5000 دانشجو در نظر گرفته شده بود اما در حال حاضر اين فضا در مجموع به بيش از230000 متر مربع و تعداد دانشجويان به بيش از 14000 دانشجو افزايش يافته است.

مراکز آموزشی و پژوهشی:
 دانشگاه دارای 11 دانشکده، 1 مجتمع آموزش عالی، 2 مرکز آموزش عالی، 1 پرديس دانشگاهی، 5 پژوهشکده، 1 مرکز پژوهشی و 64 گروه آموزشی بوده و دانشجويان در بیش از  300 رشته و گرایش، مشغول به تحصيل می­ باشند.  همچنين دانشگاه در بیش از 190 رشته و گرایش در دوره­ های کارشناسی­ ارشد و دکتری دانشجو می پذيرد.
 
 تعداد رشته های موجود به تفکيک گروه­های عمده تحصيلی:
- علوم انسانی:  67 رشته و گرايش
- علوم پايه :  86 رشته و گرايش
- فنی و مهندسی:  62 رشته و گرايش
- علوم کشاورزی :  45 رشته و گرايش
- هنر : 9 رشته و گرايش
- پرديس دانشگاهی:  34 رشته و گرايش

با توجه به سیاست­ های راهبردی، دانشگاه در نظر دارد برای تمامی رشته های موجود در دوره­ های کاردانی و کارشناسی فعلی، دوره دکتری ايجاد کند. در حال حاضر بسياری از مربيان دانشکده­ های مختلف از بورسیه تحصيلی در دوره دکتری بهره­ مند شده ­ا ند. اميد است با روند رو به رشد فعلی­، فاصله نسبت استاد به دانشجو با معيارهای مطلوب جهانی کاهش یابد.
امکانات آموزشی نظیر کتابخانه مرکزی، کتابخانه­ های موجود در دانشکده­ ها، آزمايشگاه­ های متعدد، تعدد سایت­ های رایانه ­ای و موارد متعدد دیگر به همراه کيفيت مطلوب آموزش و بویژه تلاش و کوشش دانشجويان باعث گرديده تا هر ساله تعداد قابل ملاحظه ­ای از دانشجويان اين دانشگاه در دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتری پذيرفته شوند.
تعداد 650 عضو هيأت علمی ثابت (102 نفر استاد، 142 نفر دانشيار، 324 نفر استاديار، 81 نفر مربی و 1 نفر مربی آموزشيار) قريب به همين تعداد، مدرس مدعو و 691 نفر کارشناس و کارمند در امور آموزشی، پژوهشی و اجرائي مشغول انجام وظيفه هستند.