نام شرکت: دانشگاه تبریز

آدرس وب سایت: http://tabrizu.ac.ir/fa
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز با تلاش در جهت متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف، بهره وری بهینه از امکانات موجود ، صرفه جویی در هزینه کرد پروژه ها، انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها، امکان بهره وری از داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی و پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود ایجاد گردیده است.

با توجه به عمر محدود و معین تکنولوژی هر دستگاه، نتایج آنالیز دستگاهها پس از مدت معینی در کارهای تحقیقاتی برای ارائه در مجلات بین المللی فاقد اعتبار خواهد شد، لذا آزمایشگاه مرکزی می تواند استفاده بهینه از دستگاه ها و نتایج آنها را ممکن می سازد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز که تحت نظر مدیریت امور فناوری در مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اداره می شود، طبق آیین نامه های مشخص برای ارائه خدمات مورد نیاز پژوهشگران دانشگاهی و مراکز صنعتی فعالیت می نماید. خدمات این آزمایشگاه با تعرفه مشخصی که مورد تأیید دانشگاه قرار گرفته است، ارائه می شود.
برای پاسخگویی به نیازهای متخصصین و پژوهشگران داخلی و رسیدن به رشد و بالندگی علمی، تجهیز، نوسازی و به روزرسانی آزمایشگاههای تحقیقاتی امری بسیار ضروری است که وجود مشکل تأمین بودجه کافی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی بویژه برای رشته های فنی مهندسی، علوم پایه،کشاورزی،دامپزشکی و برخی از رشته های علوم انسانی سالهاست که دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی را از آن بازداشته است. این مشکل به نحوی جدی بر روند پیشرفت علمی کشور صدمه وارد کرده و حتی مسیر انجام پروژه­­های تحقیقاتی را تحت تأثیر قرار داده است.

در سالهای اخیر بودجه­ های تخصیص­ یافته یا بحدی ناچیز بوده که امکان خرید تجهیزات آزمایشگاهی روز دنیا را فراهم نکرده است و یا در مواردی خریدهای غیرکارشناسی و تجهیزات غیرضروری صورت گرفته است. با تمام این وجود تخصیص بودجه به گروههای آموزشی به نحوی بوده است که امکان خریداری دستگاه های مورد نیاز برای گروه ها فراهم شده است و از دستگاه های موجود نیز بهره برداری شده است و این در حالی است که زمان اعتبار و یا کارایی یک دستگاه با توجه به رشد سریع فناوری و تغییرات سریع در مدل دستگاهها بحدی کوتاه است که باید از تمام ظرفیت آن در مدت کوتاهی استفاده شود. بودجه تخصیص­ یافته محدود، کوتاه بودن طول عمر مفید برخی دستگاهها و نیازهای زیاد به امکانات و خدمات دستگاهها، لزوم تمرکز بودجه برای تأسیس آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه را جهت تأمین دستگاههای گران قیمت و ضروری گریزناپذیر می سازد. در واقع مدیریت بهینه ایجاب می­کند که بودجه به طور مناسبی هزینه شود که بهترین خدمات از آن حاصل گردد و از تمام ظرفیت تجهیزات و دستگاههای موجود استفاده شود.در این راستا نصب و راه اندازی دستگاهها و آموزش و توانمندسازی کادر متخصص آزمایشگاهها از اهداف مهم شبکه آزمایشگاههای علمی کشور (شاعا) و آزمایشگاه مرکزی به شمار می رود.